Information till nybörjare

Som nybörjare i ju-jutsu börjar du med vitt bälte, och dom första åren du tränar innebär varje terminsavslut att du graderar till en ny bältesfärg. Din första gradering leder till gult bälte.

RWTH Sports Day

Gult bälte

Under terminen kommer vi att genomföra våra första tekniker och diskutera ju-jutsuns grundprinciper. Vi kommer även att beröra vad självförsvar betyder rent tekniskt och vad lagen säger om saken.

Nedan följer en lista på vilka tekniker som kommer att ligga till grund för er första gradering.

Lycka till och välkommen till Strängnäs Ju-jutsuförening!

 

Kihon wasa
Tsachi wasa – positioner och gard
Kamae neutral
Kamae beredd
Kamae gard
Taisabaki wasa – Förflyttningar
Ayumi ashi
Tsuri ashi
Taisabaki kort
Taisabaki lång
Ukemi waza – Fallteknik
Uppgång bakåt
Ushiro ukemi med dämpning
Uke waza – Blockeringar
Ju morote jodan uke mot svingslag
Jodan uchi uke mot rakt slag
Gedan uchi uke mot cirkulär spark
Gedan juji uke mot knästöt och rak spark
Atemi waza – Slag & Spark tekniker
Shotei uchi Jodan och chudan
Me ushi Insidan och utsidan
Gedan geri Insidan och utsidan
Kansetsu waza – Grundtekniker
Ude osae mot grepp i ärmen, ude osae gatame
Katame waza – Fasthållningar
Ude osae gatame
Ude henkan gatame
Randori – Sparring
Randori mot en motståndare
Jigo wasa – Tillämpningar
Grepp i två handleder framifrån Frigöring
Grepp i två handleder bakifrån Frigöring
Grepp i håret framifrån Ude osae, ude osae gatame
Grepp i håret bakifrån Tettsui uchi, ude osae, ude osae gatame
Stryptag framifrån Frigöring
Stryptag bakifrån Frigöring
Stryptag med armen Kuzure ude osae, ude henkan gatame
Försök till kravattgrepp från sidan Frigöring
Grepp om nacken och knästöt Gedan juji uke, Frigöring
Grepp i kläderna med tryck Ude osae, ude osae gatame
Grepp i kläderna och svingslag Jodan uchi uke, ude osae, ude osae gatame
Livtag under armarna framifrån Tate hishigi, ude henkan gatame
Livtag under armarna bakifrån Fumikomi, ude osae, ude osae gatame
Hot mot liggande Uppgång bakåt
Hotfullt närmande framifrån Hejda med tryck
Svingslag, backhand Ju morote jodan uke, ude osae, ude osae gatame
Påkslag mot huvudet Ju morote jodan uke
Påkslag mot huvudet, backhand Ju morote jodan uke
Knivhot mot magen Grepp, shotei uchi
Renraku wasa – Kontringstekniker
Grepp i två handleder framifrån och svingslag Frigöring – Ju morote jodan uke
Ude henkan gatame Frigöring – Ju morote jodan uke, ude osae, ude osae gatame