Vad är Ju-jutsu?

Ju-jutsu är i grunden en gammal japansk självförsvarskonst med rötter från samurajernas tid och ännu äldre. Ju-jutsu introducerades i Sverige redan 1908 av idrottsmannen Viking Cronholm. Den ju-jutsu som tränas idag började på 1950-talet med Kurt Durewall som föregångare. Enkelt beskrivet kan man säga att ju-jutsu är en kombination av Judo (kasttekniker och brottning), Karate (Slag och sparktekniker) och Aikido (fall och ledtekniker).

JuJutsu
En av dom stora fördelarna med att träna ju-jutsu är att en tränad ju-jutsuka passar in och kan vara med och träna, på vilken judo, karate, tae kwon do, aikido eller MMA klubb som helst. Vi har inga begränsningar när det kommer till tekniker.

Vilka tränar ju-jutsu?
Ju-jutsu är en utmärkt träningsform som passar så gott som alla, flickor och pojkar, kvinnor och män. Alla kan träna tillsammans och var och en kan sätta sitt eget mål med träningen.

Vår ju-jutsustil
Den stil som vi tränar heter Ju-jutsu Kai, där Kai betyder förening/sammanslutning. Ju-jutsu Kai startade 1970 med Hans Greger som grundare.

Vårt graderingssystem
Likt judo och andra kamparter har vi ett graderingssystem med olika färgade bälten till träningsdräkten.

För mer information besök Svenska Ju-jutsuförbundet