12 feb

Årsmöte
Strängnäs Ju-jutsu

2012-03-04 klockan 18:00 i träningslokalen kommer vi att ha årsmöte.

Föredragslista finns att ladda ner här.

Eventuella motioner lämnas skriftligen till sekreterare Henrik Ärlehag.
Välkomna!